Tuesday, October 4, 2011

Thông báo - Về vụ kiện HTV1 vu khống các nhân sỹ trí thức biểu tình phản đối Tàu gây hấn.

THÔNG BÁO :

Sáng nay, lúc 9am 10, đoàn chúng tôi gồm Luật sư Hà Huy Sơn, Bác Đăng Quang, Bác Tiến nhà văn và tôi đã đến Tòa án Quận Đống đa để gặp ...vẫn anh Thắng như quý vị đã biết.
  Anh Thắng cho biết đã nhận được 2 lần văn bản và các chứng cứ bổ sung do chúng tôi gửi. TUY NHIÊN, theo qui định thì phải đủ 30 ngày sau - có nghĩa là sau ngày 14.10 thì tòa mới xem xét trả lời hay không !?!?!?
Anh bảo : sợ từ giờ đến thời hạn 30 ngày thì bên nguyên lại thêm chứng cứ ! nên cứ theo qui định mà làm.
Vâng, cám ơn anh. Chúng tôi chào anh và tất cả lại về, hẹn gặp lại anh sau theo QUI ĐỊNH.

 Kính báo, Lê Dũng - thằng đánh máy.

PS: Nội dung trao đổi đã được ghi âm để lưu trữ.
Bà con chờ làm việc tại tòa. Ảnh : Lê Dũng
 ( Đã đăng nguyên văn nội dung như trên ở bên trang Facebook, mời Quý vị tham khảo)
http://quehuongcualua.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment