Tuesday, November 13, 2012

Thủ Tướng Mặt Dày Hơn Mặt Thớt - Từ Chối Từ Chức

Đại biểu Dương Trung Quốc

Sáng nay 14-11-2012, Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội về Văn Hóa Từ Chức. Đài VTV1 đã không phát hình đoạn chất vấn của Đại Biểu Dương Trung Quốc nhưng một số báo chí và diễn đàn đã ghi lại toàn bộ câu hỏi nầy .

Trích từ trang bình luận BaSam về câu hỏi của Đại Biểu Dương Trung Quốc như sau:

"Kính thưa quốc hội, kính thưa thủ tướng,

 Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho thủ tướng và chính phủ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện các giải pháp của mình.

Cộng Sản Việt Nam Nhục Nhã Rút Chân Ứng Viên Ghế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Vào sáng hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2012, tại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong lần họp thứ 34 của Hội Đồng thứ 67/UN ra thông báo những nước được đề cử vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền của UN gồm có các nước Argentina, Brazil, Côte d’Ivoire, Estonia, Ethiopia, Gabon, Germany, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, the Republic of Korea, Sierra Leone, the United Arab Emirates, the United States and Venezuela.