Wednesday, November 30, 2011

Lời Kêu Gọi Hợp Thức Hóa Danh Xưng T.P HCM

Kính thưa quí bạn đọc, sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam VN đưa đất nước thống nhất nhưng nằm trong sự kềm kẹp của chế độ CS do đảng CSVN lãnh đạo . Điều thương đau nhất là CSVN đã đổi tên Thành Phố Sài Gòn mến yêu, tên gọi của Hòn Ngọc Viễn Đông đã từng lừng danh Châu Á thành một cái tên của một xác ướp mang tên Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh đối với dân tộc VN là một tội đồ, HCM đã mang chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản đến trên đất nước VN xóa tan nền văn Hóa tốt đẹp của nước nhà mà cha ông ta đã gầy dựng trên 4,000 năm Văn Hiến. Tội của HCM và tập đoàn đảng CSVN không có giấy bút nào có thể viết hết ra được.

Cuộc đời & sự nghiệp của Sư Quốc Doanh Trần Văn Long (Thích Thanh Tứ)

Friday, November 18, 2011

Đã Tới Lúc Chín Mùi, cần gì luật biểu tình.


Hôm nay đọc bản tin "Thượng sĩ công an bị đâm chết" trên báo Tuổi Trẻ, xảy ra điều như tôi dự đoán nước VN mình đã tới lúc chín mùi, nơi nào có đàn áp thì sẽ có phản kháng là chuyện đương nhiên. Dân mình từ uất ức sẽ bớt hèn ra. Tại Trung Quốc , tình trạng người dân đứng lên chống lại chính quyền, giết cán bộ công an ngày càng nhiều hơn.

Trong cuộc họp đảng, ông "đại biểu" Hoàng Hữu Phước phản đối luật biểu tình với cái lý sợ "biểu tình" trở thành công cụ chống lại chính quyền nhưng ông quên rằng tất cả những quốc gia xảy các cuộc cách mạng Nhung lật đổ chính quyền đều không có luật biểu tình.