Wednesday, November 30, 2011

Cuộc đời & sự nghiệp của Sư Quốc Doanh Trần Văn Long (Thích Thanh Tứ)

1 comment:

  1. Trời ơi !!
    Một nhà sư danh tiếng vào loại Đại Láo Hoà Thượng mà nói " khi xem Nại hình ảnh một tu sĩ cầm Noa kêu gọi nổi Noạn"
    Ối giời ơi !! Chắc ông Thích Thanh Từ phải có bằng "6 Tuần Tiến Sĩ" của trường High Speed _ University hoặc trường Long Mountain Forest _ University.

    ReplyDelete